Decyzją z 2011 r. organ nakazał dezaktywację fanpage, a to ze względu na brak informacji, że nikt — ani spółka, ani Facebook — nie informowali gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych poprzez cookies (chodziło usługę Facebook Insights, która pozwala n

Decyzją z 2011 r. organ nakazał dezaktywację fanpage, a to ze względu na brak informacji, że nikt — ani spółka, ani Facebook — nie informowali gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych poprzez cookies (chodziło usługę Facebook Insights, która pozwala n

Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Biorąc pod uwagę nowe prawa osób, których dane będziemy przetwarzać, każdy z nich może zgłosić się do nas z prośbą informację, jakie jego dane przetwarzamy, a co za tym idzie: zmienić je lub usunąć. Jest to konieczność posiadania dokumentu, w którym zamieszczone są cele, dla jakich dane osobowe są przetwarzane oraz namiary na osoby, które są rodo a fanpage .

 

Jeśli do tego dodamy kwestię swobodnego przepływu pracy, ludzi czy informacji (w tym także danych osobowych), jakie mają miejsce na obszarze UE, konieczność uregulowania ochrony danych osobowych stała się oczywista. RODO nie zabrania przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do profilowania reklam, a znacznie poszerza obowiązki podmiotu, który je przetwarza - między innymi do informowania często nieświadomego użytkownika tym, w jakim celu jego dane są wykorzystywane, oraz do uzyskania zgody użytkownika na takie przetwarzanie. Przyłapany na gorącym uczynku Facebook oczywiście zaprzecza, twierdząc, że przenosiny z RODO żadnego związku nie mają, a ochrona wszystkich użytkowników będzie na tym samym poziomie, ale jest to dosyć podejrzane.

 

Na początku miesiąca Facebook twierdził, że RODO, czyli nowe przepisy unijne zwiększające obowiązki firm w zakresie ochrony danych osobowych, znajdą zastosowanie jedynie w przypadku europejskich użytkowników. Podczas webinarów i szkoleń, które prowadzę dla osób przedsiębiorczych, uczę jak sprawnie i niewielkim kosztem dostosować swój biznes do reformy ochrony danych (RODO). Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art.

 

RODO wprowadza jedynie wyłączenie od jego stosowania dla przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czynności czysto osobistym lub domowym charakterze. Trybunał wskazał wprawdzie, że istnienie wspólnej odpowiedzialności niekoniecznie przekłada się na jednakową odpowiedzialność różnych podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych i poziom odpowiedzialności każdego z tych podmiotów (podmiotu prowadzącego fanpage i Facebook'a) może być różny, w zależności od faktycznego sposobu i zakresu przetwarzania. W „Standardach społeczności” znałazło się też miejsce dla RODO Wynika z nich, że Facebook pozwala na wykorzystanie informacji preferencjach użytkowników, wyznaniu, związku, poglądach politycznych oraz danych, pozyskanych z aplikacji zewnętrznych, ale tylko w celach marketingowych, poprzednio prosząc użytkowników zaakceptowanie nowego Regulaminu.

 

F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZMS jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

Questo sito web fa uso di cookies per funzionare correttamente e per raccogliere informazioni in base alle tue preferenze, anche da siti web di terze parti. Per poter continuare la navigazione utilizzandoli è necessario il tuo esplicito consenso per il loro utilizzo da parte di questo sito web. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information